seminar

2017 aasta aprillis, MTÜ „Türgi kool“ esimees Gülnara Vals, organiseerib Kehra gümnaasiumi pedagoogidele, rahvusvahelist seminari Sankt-Peterburgi Riikliku üldharidusliku gümnaasiumi nr 67 baasil. Seminari teemaks on: „21 sajandi haridus“: strateegia, tehnoloogia, metoodika. 19.04.2017 seminari raames toimub tundide külastus, konverents, töökogemuste vahetamine.