Joonistuskonkurss ,,Idamaa muinasjutud läbi laste silmade“ on lõppenud

Te oskasite leida tee lasteni. Oodake teid edu sellel teel!

Hinges ilus ja heasüdamlik, olete Te anderikas ja südames helde.

Kõik Teie mõtted ja unistused heast, tunnid ja suunamised ei ole asjata!

1. jaanuarist kuni 1. märtsini 2020. aastal MTÜ ,,Türgi kool,, ja Kehra Gümnaasium  viisid  läbi Eestis  rahvusvahelise joonistuste võistluse ,,Idamaa muinasjutud läbi laste silmade“ 2020, mis oli pühendatud imelise ja värvirikkale Idamaa maailmale. Võistluses osales üle 180 töö, saadetud nii Eestist, Valgevenest kui ka Venemaalt. Lapsed vanuses 5-16 joonistasid illustratsioone aserbaidžaani, tatari, usbeki, türgi ja turkmeenia muinasjuttudele.

Looming arendab lastel maailmavaadet, paneb neid märkama väiksemaidki detaile. Laps kasvab tähelepanelikumana ümbritseva maailma suhtes. Peamine joonistuste väärtus seisneb selles, et see tegevus soodustab laste isiksuse arengut, loomingulisuse   kujunemist.

Selle suurepärase  enda väljendamise meetodi kaudu – mõtted, emotsioonid, tunded –   leiab laps enda joonistuse kujutluses. Iga loominguline tegevus sellises võistluses loob positiivseid emotsioone, alandab pinget, parandab tuju. Sellepärast laste loominguline püüdlus  vajab täiskasvanute toetust.

Rahvusvahelise joonistuste näitus-võistluse ,,Idamaa muinasjutud läbi laste silmade“ 2020 tulemuste välja selgitamine toimus 1.-10.03 Vähemusrahvuste Keskuses „Radzima.“ Töötas professionaalne žürii koosseisus: kunstnikud- Avšarov Rauf, LemaraVahi, vähemusrahvuse esindajad – Ketlin Balabuha ja Amalia Leili Vals. Määrata võitjat ei olnud kerge. Iga joonistus oli omamoodi huvitav ja unikaalne. Prioriteediks oli väljendusrikkus, mõtte sisukus ja oskus kujutleda võistluse peaideed.

Parimad tööd vastavalt žürii otsusele, olid autasustatud diplomite ja auhindadega. Võitjate joonistustest tehakse liikuv näitus, on tellitud mälestuskalender ja kaartide komplekt ürituse mälestuseks.

MTÜ Eesti Türgi kool ,,Idamaa muinasjutud läbi laste silmade“ 2020 võistluse korraldaja tänab kõiki: algajate kunstnike õpetajaid, kunstnikke, lapsevanemaid ja muidugi lapsi hingelise helduse, heasüdamlikkuse ja valmisoleku , andekuse ja  ideede rikkuse eest, püüdlikuse ja toetuse eest. Näitus on avatud Kehra gümnaasiumis esimesel korrusel.

Saab laadida ja vaadata võitjate töid lingil https://cloud.mail.ru/public/5NPM/2JBXwzr7g

Konkursil osalejad Список работ на конкурс Восточные сказки глазами детей (1)

Konkursi võidukohad Победители конкурса -Восточные сказки глазами детей