XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis”

25.-26. augustil 2021 toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis vabariiklik XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengu suunad Eestis”. Konverentsil osalesid Vähemusrahvuste  Keskuse “Radzima” koosseisu kuuluvate seltside pedagoogid – vene keele õpetajad: Gulnara Vals, Aina Vals (MTÜ “Türgi kool” juhatuse liikmed ja Jekaterina Krivorutsko (Valgevene Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum liige).

 

 

 

 

 

Konverentsi korraldasid koostöös Tartu Ülikooli Narva kolledž ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Tartu Ülikooli Narva kolledži XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis” pakus osalejatele nii ekraani taga kui ka kohapeal võimalust arutada mitmekeelse hariduse rakendamist puudutavaid aspekte, nagu eesti keeletehnoloogia olemus ja selle roll ühiskonnas, teise ja võõrkeele õpetamise metoodika, õpilaste toetamise tagamine, õpetajate professionaalse arengu võimalused.

 

Konverentsi programmis on plenaarettekanded ja viis töötuba. Töötubade teemad on „Alusharidus ja 1. kooliaste“, „Lõimitud aine- ja keeleõpe“, „Eesti keele kui teise keele õpetamine“, „Võõrkeelte õpetamine“ ja „Vene keele õpetamine“.