Veebiseminaride sari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses” jätkus aprillis 2022

Haridus-ja Noorteamet ja Haridus-ja Teadusministeerium  jätkasid veebiseminaride sarja “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses” korraldamist aprillis, millest kutsuti osa võtma рaridusasutuse juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid, kohaliku omavalitsuse haridusametnikud

Vähemusrahvuste Keskuse “Radzima” pedagoogid osalesid neljal seminaridel ka.

5.04.2022 Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: „Muu kodukeelega laps“ materjalid Harno veebis. Ave Härsing (Integratsiooni Sihtasutus) ja Lea Maiberg (eesti keele õpetaja, Tallinna lasteaed “Täheke”) tutvustasid Harno kodulehel olevaid info- ja metoodilisi materjale “Muu kodukeelega laps”.

Ettekannetes käsitletud teemad: Veebilehe ülesehitus ja sisu tutvustamine; Soodsa keelekeskkonna loomine; Metoodiliste materjalide kasutamise võimalused; Erineva keeletasemega laste koos õpetamine.

13.04.2022 Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: Muu kodukeelega laps klassis – õpetaja vaatenurk

Õpetaja Maria Kihlevelt rääkis õpetaja vaatenurgast, kuidas toetada muu kodukeelega lapsi klassis

  • Kuidas toetada muu kodukeelega õpilast klassis?
  • Teise keele omandamise algtõed ja rakendamine oma töös õpetajana.
  • Mida muu kodukeelega õpilase õpetamisel tuleks silmas pidada, mida ja miks oma keelekasutuses jälgida, kuidas käituda keelevigade puhul?
  • Milliseid õpimeetodeid, õppevara valida, kuidas kujundada füüsilist ja vaimset keskkonda?
  • Kuidas ja miks teha koostööd kolleegidega?
  • Kust leida koolitusinfot, materjale, lisaabi, -tuge?

20.04.2022  Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: traumateadlik sekkumine

MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith tutvustas usalduslikel suhetel põhineva sekkumise põhimõtteid ning enda säästmisest töös traumakogemusega lastega

 

 

 

27.04.2022  Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: kas iga õpetaja on keeleõpetaja?

TÜ Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva rääkis, kuidas mõõta õpetaja keeleteadlikkust, kuidas kohandada õppevara ja anda hinnangut õpitulemuste kohta.

  • Õpetaja keeleteadlikkus – kuidas seda mõõta?
  • Kuidas aineõpetaja saab toetada eesti keelest erineva kodukeelega lapse tunnis hakkama saamist ja tema eesti keele õppimist?
  • Kuidas kohandada õppevara ja anda hinnangut õpitulemuste kohta?