Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekool Kassari saarel
7.-9. juulil 2023 Kassari saarel toimus Eesti Kultuuriseltside Ühenduse (EKSÜ) suvekool, kus said kokku liikmesseltside esindajad ning seltside sõbrad . Üritusel osales kinokompaania Etnomeedia juht Aleksei Aleksejev.
Kassari suvekool oli ühitatud samal ajal saarel korraldatava Väikesaarte Laulupeoga.
Suvekooli oluline osa oli arutelu EKSÜ tuleviku üle ning kuidas kultuuriseltsidena oma mõju ühiskonnas suurendada.