19Jun/22

Edukas osalemine rahvusvahelisel loovkonkursil “Maailm läbi lapse silmade”

Edukas osalemine rahvusvahelisel loovkonkursil “Maailm läbi lapse silmade”

 

Täna, 18. juunil 2022 kuulutati välja konkursi tulemused ning autasustati võitjaid ja konkursil osalejaid. Valgevene pühapäevakooli “Busliki” lapsed võtsid hea meelega osa Vasalemma Rahvuste Seltsi (Eesti) poolt korraldatud rahvusvahelisest laste joonistusvõistlusest. Konkursil osales 186 joonistust Eestist, Venemaalt ja Iirimaalt.

Valgevene pühapäevakool “Busliki” (Tallinn) – osales 7 tööd.

Konkursi tulemused on auhinnaks õpetajale! Õpetaja – juhendaja Niina Peerna.

Tulemused:

Timofei Simson (8-aastane) – 3. koht

Richard-Roberto Pukk (11-aastane) – võitja nominatsioonis “Pildi huvitav süžee”

Lorenzo Pukk (14-aastane) – võitja nominatsioonis “Erksate värvide kasutamine”

Ameya Lisandra Peerna (7-aastane) – tänu osalemise eest

Victoria Simson (7-aastane) – tänu osalemise eest

Lapsed on tublid! Keegi ei jäänud ilma kingitusteta!

Nii loominguliste lastega on väga meeldiv ja rõõmus töötada.

13Jun/22

Vähemusrahvuste keskus “Radzima” õnnitleb kooliaasta lõpu puhul

Vähemusrahvuste keskus “Radzima” õnnitleb kooliaasta lõpu puhul
Hurraa! Suvine koolivaheaeg!
Täna,13.06,  viimane koolipäev Eestis. Ja homme algab kauaoodatud suvine koolivaheaeg.
Vähemusrahvuste keskus “Radzima” õnnitleb oma õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid kooliaasta lõpu puhul ning soovib kõigile päikeselist suve, head puhkust, uusi avastusi ja imelisi muljeid!
30Apr/22

Veebiseminaride sari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses” jätkus aprillis 2022

Veebiseminaride sari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses” jätkus aprillis 2022

Haridus-ja Noorteamet ja Haridus-ja Teadusministeerium  jätkasid veebiseminaride sarja “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses” korraldamist aprillis, millest kutsuti osa võtma рaridusasutuse juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid, kohaliku omavalitsuse haridusametnikud

Vähemusrahvuste Keskuse “Radzima” pedagoogid osalesid neljal seminaridel ka.

5.04.2022 Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: „Muu kodukeelega laps“ materjalid Harno veebis. Ave Härsing (Integratsiooni Sihtasutus) ja Lea Maiberg (eesti keele õpetaja, Tallinna lasteaed “Täheke”) tutvustasid Harno kodulehel olevaid info- ja metoodilisi materjale “Muu kodukeelega laps”.

Ettekannetes käsitletud teemad: Veebilehe ülesehitus ja sisu tutvustamine; Soodsa keelekeskkonna loomine; Metoodiliste materjalide kasutamise võimalused; Erineva keeletasemega laste koos õpetamine.

13.04.2022 Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: Muu kodukeelega laps klassis – õpetaja vaatenurk

Õpetaja Maria Kihlevelt rääkis õpetaja vaatenurgast, kuidas toetada muu kodukeelega lapsi klassis

 • Kuidas toetada muu kodukeelega õpilast klassis?
 • Teise keele omandamise algtõed ja rakendamine oma töös õpetajana.
 • Mida muu kodukeelega õpilase õpetamisel tuleks silmas pidada, mida ja miks oma keelekasutuses jälgida, kuidas käituda keelevigade puhul?
 • Milliseid õpimeetodeid, õppevara valida, kuidas kujundada füüsilist ja vaimset keskkonda?
 • Kuidas ja miks teha koostööd kolleegidega?
 • Kust leida koolitusinfot, materjale, lisaabi, -tuge?

20.04.2022  Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: traumateadlik sekkumine

MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith tutvustas usalduslikel suhetel põhineva sekkumise põhimõtteid ning enda säästmisest töös traumakogemusega lastega

 

 

 

27.04.2022  Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: kas iga õpetaja on keeleõpetaja?

TÜ Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva rääkis, kuidas mõõta õpetaja keeleteadlikkust, kuidas kohandada õppevara ja anda hinnangut õpitulemuste kohta.

 • Õpetaja keeleteadlikkus – kuidas seda mõõta?
 • Kuidas aineõpetaja saab toetada eesti keelest erineva kodukeelega lapse tunnis hakkama saamist ja tema eesti keele õppimist?
 • Kuidas kohandada õppevara ja anda hinnangut õpitulemuste kohta?
30Mar/22

Veebiseminaride sari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses”

 Veebiseminaride sari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses”

Haridustöötajate jaoks Haridus – ja Noorteamet korraldas  veebiseminaride sarja “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses”, kuna Eesti lasteaeda või kooli on juba tulnud või tulemas muukeelseid lapsi.

 

Vähemusrahvuste Keskuse “Radzima” pedagoogid osalesid 2022. aasta märtsis  neljal veebiseminaril.

09.03.2022 esimesel seminaril, jagas oma kogemusi Lilleküla Gümnaasiumi direktor Anu Luure. Ta räägis, millised võiksid olla esimesed sammud, kuidas tagada toetav keskkond ning millised väljakutsed võivad tekkida. Ta jagas väga häid ideid nendel teemadel:

 • koolikeskkonna kujundamine;
 • vestlus uue saabuva perega;
 • õppetöö korraldamise paindlikkus;
 • lapse mured ja tunded;
 • milleks peab valmis olema.

18.03.2022 toimus teine seminar teemal “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: psühholoogiline ja sotsiaalne toetamine”. Psühholoog Tiiu Meres  rääkis, kuidas toetada koolis psühholoogiliselt ja sotsiaalselt kriisiolukorrast saabunud lapsi.

22.03.2022 Haridus – ja Noorteamet korraldas kolmanda veebiseminari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: mitmekultuuriline klassiruum”. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna nõunik Mare Oja arutles mitmekultuurilise klassiruumi teemal:

 • Milliseid strateegiaid kasutada tundlike teemade käsitlemisel, kui arvamused on vastandlikud;
 • mitmeperspektiivsus ja kriitiline mõtlemine;
 • argumenteeritud mõttevahetust toetavad meetodid.

29.03.2022 toimus veebiseminar “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: paindlik õppetegevuse korraldamine”.  Haridus-ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna peaekspert Hele Liiv-Tellmann tutvustas õppepäeva korraldamist muukeelsetele lastele haridusasutuses.