27Aug/21

XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis”

XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis”

25.-26. augustil 2021 toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis vabariiklik XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengu suunad Eestis”. Konverentsil osalesid Vähemusrahvuste  Keskuse “Radzima” koosseisu kuuluvate seltside pedagoogid – vene keele õpetajad: Gulnara Vals, Aina Vals (MTÜ “Türgi kool” juhatuse liikmed ja Jekaterina Krivorutsko (Valgevene Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum liige).

 

 

 

 

 

Konverentsi korraldasid koostöös Tartu Ülikooli Narva kolledž ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Tartu Ülikooli Narva kolledži XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis” pakus osalejatele nii ekraani taga kui ka kohapeal võimalust arutada mitmekeelse hariduse rakendamist puudutavaid aspekte, nagu eesti keeletehnoloogia olemus ja selle roll ühiskonnas, teise ja võõrkeele õpetamise metoodika, õpilaste toetamise tagamine, õpetajate professionaalse arengu võimalused.

 

Konverentsi programmis on plenaarettekanded ja viis töötuba. Töötubade teemad on „Alusharidus ja 1. kooliaste“, „Lõimitud aine- ja keeleõpe“, „Eesti keele kui teise keele õpetamine“, „Võõrkeelte õpetamine“ ja „Vene keele õpetamine“.

16Jun/21

Победители и участники конкурсов получают свои долгожданные награды.

Победители и участники конкурсов получают свои долгожданные награды.
К сожалению, многие дети не смогли присутствовать на мероприятии , где состоялось награждение победителей и участников конкурсов «Пасхальная композиция своими руками» и «Космос сегодня и завтра». Награды и поздравления ребятам доставляем лично. Как приятно видеть счастливые детские лица!
Свои заслуженные награды доставлены детям из Нарвского белорусского общества «Сябры»
и Белорусской воскресной школы «Буслiкi»
12Jun/21

Rahvusvahelise laste joonistusvõistluse “Maailm lapse silmadega” võitjate ja osalejate autasustamine

Rahvusvahelise laste joonistusvõistluse “Maailm lapse silmadega” võitjate ja osalejate autasustamine

Täna, 12. juunil 2021  Vasalemmaa Rahvuste Selts (Lääne-Harju vald, Eesti) pidulikult autasustas laste joonistusvõistluse “Maailm lapse silmadega” võitjaid ja osalejaid. Konkursil osalesid lapsed Itaaliast, Venemaalt, Inglismaalt, Iirimaalt ja Soomest – 117 võistlustööd.

Valgevene pühapäevakoolist “Busliki” osalesid konkursil kolm tööd (Lorenzo Pukk, Richard-Roberto Pukk ja Victoria Shapoval)  õpetaja Nina Peerni juhendamisel , ning nad kõik said võidukohad või võidu nominatsioonis.

 

 

 

 

 

Palju õnne, tublid noored kunstnikud!