Organisatsiooni lühitutvustus

MTÜ Vähemusrahvuste Keskus Radzima alustas oma  asutamist  novembris 2013 aastal. Lõplikult asutati Radzima 2. jaanuaril 2014 aastal.  Alates 2015 aastast on Vähemusrahvuste Keskus Radzima viie vähemusrahvuste seltsi katusorganisatsioon. Vähemusrahvuste Keskus Radzima all tegutseb noorte tantsukollektiiv „Retšenka“. Juhatus koosneb kahest liikmest: juhatuse esimees Ketlin Pukk ja juhatuse liige Niina Peerna.

Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

Vähemusrahvuste Keskus Radzima lähtub oma tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud vähemusrahvuste põhimõtetest ning esindab kultuurilisi, hariduslikke, poliitilisi, sotsiaalmajanduslike ja ajaloolisi huve nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit. Kogumine, üldistamine, avaldamine ning informatsiooni levitamine valgevene kultuuri, keele ja ajaloo küsimustes. Korraldab erinevaid seminare, konverentse, loenguid, keele kursuseid, samuti organiseerib ja viib läbi erinevaid kultuur- ja ajaloo üritusi – festivale, näitusi, etendusi, konkursse, rahvapidusid, (õppe)ekskursioone, meisterklasse, laagreid ja muid üritusi valgevene kultuuri tutvustamiseks Eestis ja eesti kultuuri tutvustamiseks Valgevenemaal. Korraldab Valgevene Vabariiki informatsiooni – tunnetusreise kultuuri tutvumise eesmärgil. Kaasaaitamine EV,Valgevene Vabariigi ja Venemaa sõprussuhete loomisele – koolide vahelised sõprussuhted keele praktika eesmärgil. Radzima osutab vajadusel tõlketeenuse abi (valgevene ja vene keelest eesti keelde, ning eesti keelest valgevene ja vene keelde).

MTÜ Õppe- ja Arengukeskus  EV-Razam

Organisatsiooni lühitutvustus

MTÜ Õppe- ja Arengukeskus  EV-Razam alustas oma  tegevust  juulis 2010 aastal. Alates 2015 aastast kuulub EV-Razam Vähemusrahvuste Keskus Radzima alla. Juhatuse esimeheks on Jelena Klausen.

MTÜ Õppe- ja Arengukeskus  EVA-Studiorum

Organisatsiooni lühitutvustus

MTÜ Õppe- ja Arengukeskus  EVA-Studiorum alustas oma  tegevust  novembris 2004 aastal. Lõplikult asutati MTÜ 18. aprillil 2005 aastal.  Aastatel 2005 – 2014 kuulus EVA-Studiorum Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsiooni (Valgevene seltside katusorganisatsioon) alla. Alates 2015 aastast kuulub EVA-Studiorum Vähemusrahvuste Keskus Radzima alla. Juhatus koosneb kahest liikmest: juhatuse esimees Niina Peerna ja juhatuse liige Ketlin Pukk.

MTÜ Valgevene Kultuuriühing Jalinka 

Organisatsiooni lühitutvustus

MTÜ Valgevene Kultuuriühing Jalinka  alustas oma  asutamist  novembris 2002 aastal. Lõplikult asutati MTÜ 4.detsembril 2002 aastal.  Aastatel 2005 – 2014 kuulus Jalinka Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsiooni (Valgevene seltside katusorganisatsioon) alla. Alates 2015 aastast kuulub Jalinka Vähemusrahvuste Keskus Radzima alla. MTÜ Valgevene Kultuuriühing Jalinka all tegutseb folkloor ansambel „Kupava“. Juhatus koosneb kahest liikmest: juhatuse esimees Jelena Koljagina ja juhatuse liige Ljudmila Šotik.

Valgevene Kultuurihariduslik mittetulundusühing LAD

Organisatsiooni lühitutvustus

Valgevene Kultuurihariduslik mittetulundusühing LAD alustas oma tegevust 24.novembril 2000 aastal. Alates 2015 aastast kuulub MTÜ LAD Vähemusrahvuste Keskus Radzima alla. Alates 2013 aastast on juhatuse esimees Oksana Volkova. MTÜ LAD on valgevene rahvuskultuuri tutvustav ja Valgevene rahvuslike seltsidega koostööd tegev ühendus Pärnumaal.
Organisatsiooni eesmärkidesk on:
1. Pärnumaa valgevenelaste kogukonna ühendamine.
2. Valgevene rahvuskultuuri tutvustamine Pärnu maakonnas.
3. Emamaa Valgevene ja asukohamaa Eesti info vahendamine.
4. Kontaktide loomine valgevene rahvuslike ühendustega nii Eestis kui Valgevenes.

MTÜ Türgi kool 

Organisatsiooni lühitutvustus

MTÜ Türgi kool alustas oma  tegevust  mais 2001 aastal. Alates 2015 aastast kuulub Türgi kool Vähemusrahvuste Keskus Radzima alla. Juhatuse esimeheks on Gülnara Vals, juhatuse liige Aina Vals.