Emakeele ja võõrkeele õppimise uuenenud loomingulised tehnoloogiad

18. oktoobril 2019 Sankt-Peterburgi  Gümnaasiumis nr. 67 toimus rahvusvaheline seminaar  ,,Emakeele ja võõrkeele õppimise uuenenud loomingulised tehnoloogiad”(Venemaa-Eestimaa), kus osalesid MTÜ Türgi kooli õpilased ja Kehra Gümnaasiumi õpetajad ( Gülnara Vals ja Aina Vals). Õpetajad ja õpilased Eestist külastasid avatud tunde ja osalesid luulefestivalil. Kõlasid luuletused vene, eesti, soome, prantsuse, hispaania, saksa, inglise ja aserbaidžaani keeltes.

Loominguline vestlus ja kogemuse vahetus jätkub.

Ürituse kava:

1. 17.10.2019, 23.50 – 18.10. 2019, 06.00- väljasõit Tallinnast Peterburi

2. 18.10. 2019, 06.00 – saabumine Peterburi

3. 18.10. 2019, 07.00 – 13.00 – Üritused Peterburi Gümnaasiumis nr.67

4. 18.10. 2019, 13.00 – 18.00- ekskursioon Neva linnas ja Riikliku ajaloomuuseumi

“Petropavlovi kindlus” külastus

5. 18.10. 2019, 18.00 – 21.00 – Buff teatri külastus (СПб, Заневский проспект д.26). Ettendus «Маленькие истории большого города» Sankt-Peterburi ajaloost

6. 18.10. 2019, 23.15  – Väljasõit Peterburist Tallinnasse

7. 19.10.2019, 06.00- saabumine Tallinnasse