08May/21

“Mari rahvas Eestis” – viimane saade sarjast “Meie hõimlased” ETV2-s

“Mari rahvas Eestis” – viimane saade sarjast  “Meie hõimlased” ETV2-s

Uus saatesari tutvustab Eestis elavaid soome-ugri rahvaid. Mis teid pidi marid, udmurdid, mordvalased ja teised Eestisse jõudsid? Kuidas nad siin elades oma vanu traditsioone hoiavad ja mismoodi kogukond omavahel suhtleb?

Reedel, 7. mail 2021 aastal, kell 21.30 lõppes ETV2 saatesari “Meie hõimlased”. Eesti kanal edastas saadet Eestis elavatest maridest. Saade räägib maridest ja Tallinna Mari Seltsi ning Etnomeedia  tööst. Viimases saates tegime filmide kaudu rännaku Marimaale ja Udmurtiasse. Milliseid kombeid seal austatakse ja kuidas käib põlisrahvaste käsi tänapäeval?

Aleksei Aleksejev kogus mari ja rahvakombeid käsitleva filmi valmimise töös põnevaid hetki. Katkendit programmist saab vaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=N0gXwyuFFLw

10Apr/21

Valgevene õppe- ja arengukeskuse EVA-Studiorum esimees Nina Peerna võttis osa ülemaailmse kirjaoskuskampaanias “Totaalne etteütlus -2021”

Valgevene õppe- ja arengukeskuse EVA-Studiorum esimees Nina Peerna võttis osa ülemaailmse kirjaoskuskampaanias “Totaalne etteütlus – 2021”

Täna, 10. aprillil 2021 toimus ülemaailmne kirjaoskuskampaania “Totaalne etteütlus”, millest võttis osa Valgevene õppe- ja arengukeskuse EVA-Studiorum esimees Nina Peerna.

Totaalne etteütlus – see on ülemaailmne suursündmus.  Epideemia piirangute tõttu toimus tänavune aktsioon  veebis Zoomi platvormil. Totaalsest etteütlusest võivad osa võtta kõik, olenemata vanusest, soost, haridusest, usutunnistusest, ametist, perekonnaseisust, huvidest ja poliitilistest vaadetest.

Igal aastal kirjutab Totaalse etteütluse teksti kuulus kirjanik spetsiaalselt selle tegevuse jaoks. Sel aastal kirjutas teksti  kuulus vene kirjanik Dmitri Gluhhovski – loo “Lubadused”.  Loo põhjal tehtud lühifilmi “Lubadused”  esilinastust sai vaadata  kõigis Totaalse etteütluse platvormidel üle kogu maailma, sealhulgas ka Tallinnas.

01Apr/21

Itaalia lapsed said kauaoodatud auhinnad Eestist

Itaalia lapsed said kauaoodatud auhinnad Eestist

Vähemusrahvuste Keskus “Radzima” tänab Eestis asuvat  Valgevene Vabariigi Saatkonda, kes andis üle autasud  Itaalia  pealinnas Roomas asuva  Kultuuri- ja Hariduskeskuse “F. Skorina” lastele. Autasud olid määratud Eestis toimunud rahvusvahelistest konkursitest osalemise eest.

 

 

Pidulikus õhkkonnas, 31. märtsil 2021, Valgevene Vabariigi saadik Itaalia Vabariigis Dmitri Jarmoljuk õnnitles ja andis üle tänukirjad, rahvusvaheliste võistluste diplomid ning meened osa võtnud lastele ja nende juhendajale Patštšenko Niinale.

Oli suurepärane pidulik üritus !

21Mar/21

21. märtsil – Ülemaailmne luulepäev

21. märtsil – Ülemaailmne luulepäev

Ülemaailmset luulepäeva tähistatakse 21. märtsil kevadisel pööripäeval.

Poeetilisel sõnal on hämmastav võime äratada inimeses tema loomingulised võimed. Poeesia ühendab riike, rahvaid, kultuure ja aitab inimestel üksteist mõista. Luules väljendatud mõtted ja tunded tungivad inimeste südamesse, täites neid headuse ja iluga. 1999.  aastal Pariisis toimunud UNESCO 30. istungjärgu otsusega kuulutati välja     21. märts luulepäevaks.

Ülemaailmse luulepäeva üks peamisi eesmärke on keelelise mitmekesisuse edendamine ja ohustatud keelte toetamine luule kaudu.

Ülemaailmsel luulepäeval on võimalus austada luuletajaid, taaselustada luulelugemise traditsioone, suurendada huvi luule lugemise, kirjutamise ja õpetamise vastu, et edendada luule ja teiste kunstiliikide, näiteks teatri, tantsu, muusika ja maali lähenemist ning pakkuda rohkem meediakajastus luulele. Luule   ühendab inimesi üle kogu maailma.

Luuletused sünnivad hinges …